پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

بستنی نوبهار

بستنی نوبهار – عرضه انواع بستنی، آبمیوه، فالوده و شیرینی های تازه در بستنی نوبهار

سفارش تا ساعت 20
ارسال رایگان
بستنی های تازه
آبمیوه های طبیعی

سفارش تا ساعت 20

ارسال رایگان

بستنی های تازه

آبمیوه های طبیعی

پر فروش ترین محصولات

محصولات جدید

لیست کامل
کیک هویج گردو
توضیحات محصول

کیک هویج گردو

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
کیک ردولوت تکه ای
توضیحات محصول

کیک ردولوت تکه ای

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
فرنی ۲ کیلوگرمی
توضیحات محصول

فرنی ۲ کیلوگرمی

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
آب انبه ۲ لیتری
توضیحات محصول

آب انبه ۲ لیتری

قیمت : ۳۶۸,۰۰۰ تومان
آب انبه ۱.۵ لیتری
توضیحات محصول

آب انبه ۱.۵ لیتری

قیمت : ۲۷۶,۰۰۰ تومان
آب انبه ۱ لیتری
توضیحات محصول

آب انبه ۱ لیتری

قیمت : ۱۸۴,۰۰۰ تومان
آب انبه ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

آب انبه ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۹۳,۰۰۰ تومان
آب انبه ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

آب انبه ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان

بستنی ها

لیست کامل
بستنی ساده ۲ کیلوگرمی
توضیحات محصول

بستنی ساده ۲ کیلوگرمی

قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان
بستنی ساده ۱ کیلوگرمی
توضیحات محصول

بستنی ساده ۱ کیلوگرمی

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
بستنی ساده ۵۰۰ گرمی
توضیحات محصول

بستنی ساده ۵۰۰ گرمی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
بستنی ساده ۲۵۰ گرمی
توضیحات محصول

بستنی ساده ۲۵۰ گرمی

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
بستنی خامه ای ۲ کیلوگرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای ۲ کیلوگرمی

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
بستنی خامه ای ۱ کیلوگرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای ۱ کیلوگرمی

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
بستنی خامه ای ۵۰۰ گرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای ۵۰۰ گرمی

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
بستنی خامه ای ۲۵۰ گرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای ۲۵۰ گرمی

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
بستنی خامه ای گردویی ۲ کیلوگرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای گردویی ۲ کیلوگرمی

قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ تومان
بستنی خامه ای گردویی ۱ کیلوگرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای گردویی ۱ کیلوگرمی

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
بستنی خامه ای گردویی ۵۰۰ گرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای گردویی ۵۰۰ گرمی

قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
بستنی خامه ای گردویی ۲۵۰ گرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای گردویی ۲۵۰ گرمی

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
بستنی خامه ای پسته ای ۲ کیلوگرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای پسته ای ۲ کیلوگرمی

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
بستنی خامه ای پسته ای ۱ کیلوگرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای پسته ای ۱ کیلوگرمی

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
بستنی خامه ای پسته ای ۵۰۰ گرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای پسته ای ۵۰۰ گرمی

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
بستنی خامه ای پسته ای ۲۵۰ گرمی
توضیحات محصول

بستنی خامه ای پسته ای ۲۵۰ گرمی

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان

آبمیوه ها

لیست کامل
آب انبه ۲ لیتری
توضیحات محصول

آب انبه ۲ لیتری

قیمت : ۳۶۸,۰۰۰ تومان
آب انبه ۱.۵ لیتری
توضیحات محصول

آب انبه ۱.۵ لیتری

قیمت : ۲۷۶,۰۰۰ تومان
آب انبه ۱ لیتری
توضیحات محصول

آب انبه ۱ لیتری

قیمت : ۱۸۴,۰۰۰ تومان
آب انبه ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

آب انبه ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۹۳,۰۰۰ تومان
آب انبه ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

آب انبه ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
آب شاتوت ۲ لیتری
توضیحات محصول

آب شاتوت ۲ لیتری

قیمت : ۱۸۸,۰۰۰ تومان
آب شاتوت ۱/۵ لیتری
توضیحات محصول

آب شاتوت ۱/۵ لیتری

قیمت : ۱۴۱,۰۰۰ تومان
آب شاتوت ۱ لیتری
توضیحات محصول

آب شاتوت ۱ لیتری

قیمت : ۹۴,۰۰۰ تومان
آب شاتوت ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

آب شاتوت ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
آب شاتوت ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

آب شاتوت ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
شیر فندوق ۱/۵ لیتری
توضیحات محصول

شیر فندوق ۱/۵ لیتری

قیمت : ۱۳۸,۰۰۰ تومان
شیر فندوق ۱ لیتری
توضیحات محصول

شیر فندوق ۱ لیتری

قیمت : ۹۲,۰۰۰ تومان
شیر فندق ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

شیر فندق ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
شیر فندق ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

شیر فندق ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
آب انار۲ لیتری
توضیحات محصول

آب انار۲ لیتری

قیمت : ۱۳۶,۰۰۰ تومان
آب انار۱/۵ لیتری
توضیحات محصول

آب انار۱/۵ لیتری

قیمت : ۱۰۲,۰۰۰ تومان
آب انار ۱ لیتری
توضیحات محصول

آب انار ۱ لیتری

قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان
آب انار ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

آب انار ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
شیر موز خرما نارگیل ۲ لیتری
توضیحات محصول

شیر موز خرما نارگیل ۲ لیتری

قیمت : ۱۶۸,۰۰۰ تومان
شیر موز خرما نارگیل ۱/۵ لیتری
توضیحات محصول

شیر موز خرما نارگیل ۱/۵ لیتری

قیمت : ۱۲۶,۰۰۰ تومان
شیر موز خرما نارگیل ۱ لیتری
توضیحات محصول

شیر موز خرما نارگیل ۱ لیتری

قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
شیر موز خرما نارگیل ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

شیر موز خرما نارگیل ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
شیر موز خرما نارگیل ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

شیر موز خرما نارگیل ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
آب کیوی ۲ لیتری
توضیحات محصول

آب کیوی ۲ لیتری

قیمت : ۱۰۴,۰۰۰ تومان
آب کیوی ۱/۵ لیتری
توضیحات محصول

آب کیوی ۱/۵ لیتری

قیمت : ۷۸,۰۰۰ تومان
آب کیوی ۱ لیتری
توضیحات محصول

آب کیوی ۱ لیتری

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
آب کیوی ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

آب کیوی ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
آب کیوی ۳۰۰ سی سی
توضیحات محصول

آب کیوی ۳۰۰ سی سی

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
آب انار ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

آب انار ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
شیر پسته ۲ لیتری
توضیحات محصول

شیر پسته ۲ لیتری

قیمت : ۱۶۸,۰۰۰ تومان
شیر پسته ۱/۵ لیتری
توضیحات محصول

شیر پسته ۱/۵ لیتری

قیمت : ۱۲۶,۰۰۰ تومان
شیر پسته ۱ لیتری
توضیحات محصول

شیر پسته ۱ لیتری

قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
شیر پسته ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

شیر پسته ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
شیر انبه ۲ لیتری
توضیحات محصول

شیر انبه ۲ لیتری

قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ تومان
شیر انبه ۱/۵ لیتری
توضیحات محصول

شیر انبه ۱/۵ لیتری

قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان
شیر انبه ۱ لیتری
توضیحات محصول

شیر انبه ۱ لیتری

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
شیر انبه ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

شیر انبه ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۶۱,۰۰۰ تومان
شیر پسته ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

شیر پسته ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
شیر انبه ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

شیر انبه ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
آب توت فرنگی ۲ لیتری
توضیحات محصول

آب توت فرنگی ۲ لیتری

قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آب توت فرنگی ۱/۵ لیتری
توضیحات محصول

آب توت فرنگی ۱/۵ لیتری

قیمت : ۲۲۵,۰۰۰ تومان
آب توت فرنگی ۱ لیتری
توضیحات محصول

آب توت فرنگی ۱ لیتری

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آب توت فرنگی ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

آب توت فرنگی ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۷۶,۰۰۰ تومان
آب توت فرنگی ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

آب توت فرنگی ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان

شیرینی ها

لیست کامل
کیک هویج گردو
توضیحات محصول

کیک هویج گردو

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
کیک ردولوت تکه ای
توضیحات محصول

کیک ردولوت تکه ای

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
کیک شکلاتی قالب کامل
توضیحات محصول

کیک شکلاتی قالب کامل

قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ تومان
کیک شکلاتی برشی
توضیحات محصول

کیک شکلاتی برشی

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
مخلوط سرشیرباقلوا مخصوص کاسه ای
توضیحات محصول

مخلوط سرشیرباقلوا مخصوص کاسه ای

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
مخلوط سرشیر باقلوا ساده کاسه ای
توضیحات محصول

مخلوط سرشیر باقلوا ساده کاسه ای

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
مخلوط سرشیر باقلوا رشته ای کاسه ای
توضیحات محصول

مخلوط سرشیر باقلوا رشته ای کاسه ای

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
مخلوط سرشیر باقلوا شیر و عسل کاسه ای
توضیحات محصول

مخلوط سرشیر باقلوا شیر و عسل کاسه ای

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
کیک پای سیب قالب کامل
توضیحات محصول

کیک پای سیب قالب کامل

قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ تومان
کیک پای سیب تکه ای
توضیحات محصول

کیک پای سیب تکه ای

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
دونات
توضیحات محصول

دونات

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
مخلوط ۵۰۰گرم باقلوای رشته ای+۲۵۰گرم سرشیر
توضیحات محصول

مخلوط ۵۰۰گرم باقلوای رشته ای+۲۵۰گرم سرشیر

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
مخلوط باقلوا ویژه + ۸۰گرم سرشیر
توضیحات محصول

مخلوط باقلوا ویژه + ۸۰گرم سرشیر

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
مخلوط ۵۰۰گرم باقلوا مخصوص+۲۵۰گرم سرشیر
توضیحات محصول

مخلوط ۵۰۰گرم باقلوا مخصوص+۲۵۰گرم سرشیر

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
مخلوط ۵۰۰گرم باقلوای شیر و عسل+۲۵۰گرم سرشیر
توضیحات محصول

مخلوط ۵۰۰گرم باقلوای شیر و عسل+۲۵۰گرم سرشیر

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
مخلوط ۵۰۰گرم باقلوا ساده+۲۵۰گرم سرشیر
توضیحات محصول

مخلوط ۵۰۰گرم باقلوا ساده+۲۵۰گرم سرشیر

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
باقلوا ساده ۱ کیلوگرمی
توضیحات محصول

باقلوا ساده ۱ کیلوگرمی

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
باقلوا ساده ۵۰۰ گرمی
توضیحات محصول

باقلوا ساده ۵۰۰ گرمی

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
باقلوا رشته ای ۱ کیلوگرمی
توضیحات محصول

باقلوا رشته ای ۱ کیلوگرمی

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
باقلوا رشته ای ۵۰۰ گرمی
توضیحات محصول

باقلوا رشته ای ۵۰۰ گرمی

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
باقلوا ویژه ۱ تکه ای
توضیحات محصول

باقلوا ویژه ۱ تکه ای

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
باقلوا مخصوص ۱ کیلوگرمی
توضیحات محصول

باقلوا مخصوص ۱ کیلوگرمی

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
باقلوا مخصوص ۵۰۰ گرمی
توضیحات محصول

باقلوا مخصوص ۵۰۰ گرمی

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
باقلوا شیر و عسل ۱ کیلوگرمی
توضیحات محصول

باقلوا شیر و عسل ۱ کیلوگرمی

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
باقلوا شیر و عسل ۵۰۰ گرمی
توضیحات محصول

باقلوا شیر و عسل ۵۰۰ گرمی

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان

فالوده

لیست کامل

آب شاتوت

لیست کامل
آب شاتوت ۲ لیتری
توضیحات محصول

آب شاتوت ۲ لیتری

قیمت : ۱۸۸,۰۰۰ تومان
آب شاتوت ۱/۵ لیتری
توضیحات محصول

آب شاتوت ۱/۵ لیتری

قیمت : ۱۴۱,۰۰۰ تومان
آب شاتوت ۱ لیتری
توضیحات محصول

آب شاتوت ۱ لیتری

قیمت : ۹۴,۰۰۰ تومان
آب شاتوت ۵۰۰ سی سی
توضیحات محصول

آب شاتوت ۵۰۰ سی سی

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
آب شاتوت ۲۵۰ سی سی
توضیحات محصول

آب شاتوت ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
  • logo-samandehi

درباره ما

درباره ما - درباره بستنی نوبهار - تاریخچه بستنی نوبهار

درباره ما : تاریخچه بستنی نوبهار

درباره ما : در ابتدا بستنی نوبهار در سال ۱۳۵۹ به صورت یک مغازه بستنی فروشی کوچک در خیابان نوبهار کرمانشاه تاسیس شد. سپس در سال ۱۳۶۳ با نام بستنی نوبهار کار خود را ادامه داد. در آن روزها فقط یک نوع بستنی به فروش می رسید اما به مرور محصولات دیگر مانند آب میوه ها و طعم های دیگر بستنی به محصولات اضافه شد. بستنی نوبهار در سال ۱۳۹۰ توسعه پیدا کرد و بزرگ تر شد و در سال ۹۵ شعبه ی دوم آن در خیابان اشرفی اصفهانی افتتاح گردید. همچنین با بازسازی کامل شعبه اول در سال ۱۳۹۷ نمایی زیبا و محیطی آرام برای شما عزیزان و همشهریان فراهم شده است. بستنی نوبهار در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به طور متوالی واحد نمونه بهداشتی استان شناخته شد. همواره می کوشیم تا بهترین باشیم برای شیرین تر کردن کام شما.

مجموعه بستنی نوبهار در راستای رفاه هر چه بیشتر شما همشهریان و مشتریان گرامی با تلاش های بسیار در بهار سال ۱۳۹۹ اقدام به راه اندازی وبسایت فروشگاه اینترنتی بستنی نوبهار نمود تا بتواند خدمات بهتر و نوین تری در اختیار شما عزیزان قرار دهد. این مجموعه با به بکارگیری یک تیم تخصصی تمام تلاش خود را کرده است تا در فضای اینترنت نیز به لطف اعتماد شما همراهان همیشگی بهترین باشد و در این عرصه نیز افتخار خدمت رسانی به شما عزیزان را داشته باشد.

مجموعه بستنی نوبهار با شعار ” با بستنی نوبهار طبیعی بنوش “ سلامت و شادابی را با طعمی لذت بخش برای شما به ارمغان می آورد.