مقالات

کرمانشاه به عنوان شهر خلاق غذا انتخاب شد

کرمانشاه به عنوان شهر خلاق غذا انتخاب شد

کرمانشاه به عنوان شهر خلاق غذا انتخاب شد

کرمانشاه به عنوان شهر خلاق غذا انتخاب شد

کرمانشاه به عنوان شهر خلاق غذا انتخاب شد

سرپرست اداره کل میراث‌ فرهنگی استان کرمانشاه با اشاره به معرفی کرمانشاه به‌عنوان شهر خلاق غذا توسط یونسکو، از برنامه این اداره کل برای ثبت ملی ۱٠٠ غذای کرمانشاهی خبر داد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید